FÓRUM SGA
Hledání Atlantidy
Základní informace o Atlantidě již byly napsány v minulém článku "Atlantida - fakta a fikce". Tento článek je zejména zaměřen na možné umístění Atlantidy, tvar Atlantidy a původ Platónových spisů, které jsou (mimo moderních vizí jakýchsi "věštců") jediným zdrojem informací o Atlantidě (anglicky Atlantis). Původ napsání spisů je ovšem poněkud zapeklitější.

Původ spisů

O Atlantidě se ví díky dvěma Platónovým spisům, a to: "Tímaios" a "Kritiás". O nich ale až později, jelikož Platón není ten, kdo Atlantidu viděl, jen přepsal vyprávění. Poskočíme tedy na začátek příběhu. Odkud na to tedy Platón vzal informace?

Dejme tomu, že Atlantida existovala a zanikla. Podle všeho o tom byly záznamy v Egyptě. Řecký zákonodárce a básník Solón, podnikl výpravu do Egypta (konkrétně do Saise - 30°57'53”N, 30°46'6”E), kde potkal duchovního, dle Plutarcha (řecký dějepisec) se jmenoval Sonchis. Sonchis přeložil Solónovi historii starých Athén a Atlantidy, z egyptských hieroglyfů na papyru, do řečtiny. Po návratu to prý Solón řekl Kritiásovi staršímu. (Dle Platónova zápisu "Kritiás" mu Solón předal své zápisky.) Ten to ve věku 90 let řekl svému vnukovi Kritiásovi (kterému bylo skoro 10 let, když slyšel vyprávění od svého dědy Kritiáse staršího kterému bylo 90 let) a taktéž Kritiás starší předal svému vnukovi Kritiásovi zápisky od Solóna. Kritiás zestárl a jako postarší muž to vyprávěl Sókratovi a Platónovi. (Platón byl Sókratovým žákem) Samotnou rozpravu zachytil právě Platón ve spisech "Tímaios" a "Kritiás".

Za další dodatek z oné doby by se dalo pokládat, že když Proclus (historik) zapsal, že jakýsi Crantor cestoval také do Egypta, kde našel historii Atlantidy v hieroglyfech na sloupech.To je jen další záznam, potvrzující o faktech která Solón uvedl po návratu z Egypta.

foto Poloha Atlantidy

Poloha bájné Atlantidy zůstává i přes spousty domněnek a teorií záhadou. Obecně bylo na téma Atlantidy napsáno okolo 3600 knih. Jen těžko se dá určit, která teorie je nejsprávnější. Proto se pokusím u každé teorie napsat, proč by byla možná a z čeho vychází. Co se týče teorií o poloze, nejrozšířenější vychází z Platónových spisů a vně od "Herkulových sloupů" (Gibraltarský průliv). Další možná místa už tolik neodpovídají Platónovým spisům, jako např.: Černé moře, Antarktida, Kréta, Sardínie, Mexiko, Afrika, Britské souostroví, Indie, Irsko, Finsko, Portugalsko, Bolívie, Krym atp. Jenom ve středomoří je okolo dvanácti potencionálních míst, kde by se Atlantida mohla nacházet. Na světě je okolo dalších jedenácti (bez míst zmíněných v Středomoří) potencionálních míst které se opírají o určitá fakta (geografická, seizmická, historická).

fotofoto

Umístění dle Platónových spisů, je západně od Herkulových sloupů (Gibraltarský průliv), v dnešním Atlantském oceánu (Pozor název nemá nic společného s Atlantidou, ani s jménem syna Poseidona. Podle nejstaršího syna Poseidona – Atlanta je odvozen název Atlantida a podle titána Atláse který podepírá rameny nebeskou klenbu je odvozen název Atlantského oceánu).

fotofotofoto


fotofoto

Souostroví Azores?

Nejvíce v úvahu připadá souostroví "Azores" ( 38°19'44.88"N, 28° 1'40.24"W). Souostroví Azores leží západně od Španělska (pro neznalé doleva, směrem k Americe), leží tedy v Atlantském oceánu. A doslova i tedy leží "vně od Gibraltaru/Herkulových sloupů". Je to nejčastější místo na mapách, kde je zobrazena Atlantida. Podle legendy se Atlantida při své zkáze potopila kvůli zemětřesení. A okolo souostroví Azores je velká koncentrace vulkánů (nejméně dvanáct). Stýkají se zde tři tektonické desky, takže zemětřesení a činnost vulkánů je zde relativně běžný jev. Oblast je zde vysoce nestabilní, celé "kusy země" se mohou ponořit, nebo se právě vyvýšit vlivem věcí popsaných v předchozích větách.

fotofoto

Toto souostroví odpovídá Platónově popisu.Testy a průzkumy ukázaly, že opravdu v "hlubinách se nacházejí pozůstatky dřívějších pláží a země nad mořskou hladinou", které se potopily. Také je známo, kdy se trans-Atlantský kabel několikrát poškodil a jednou díky "výškovým posunům" pevniny byl nalezen několik mil (míle cca. 1,6 km, námořní cca. 1,8 km) od svého původního umístění. Většina faktů sedí právě na toto souostroví a není divu, že je tedy horkým favoritem v umístění Atlantidy. Stejně jako u druhého favorita tomu navíc odpovídá "vhodná výška a tvar mořského dna".

Cyprus/Kypr? nebo Indie (35° 7'35.09"N, 33°25'47.49"E- Kypr a 20°35'37.26"N, 78°57'46.37"E)

Teorie o umístění Atlantidy u Kypru se opírá o zvednutí hladiny Středozemního moře a po prozkoumání tvaru okolního dna (viz. obrázek pod nadpisem) se našli lidé, kteří věří, že musí být skutečně tam. Hlavní představitel je pan Sarmast, který dokonce říká, že si lidé Platónovy texty špatně vykládají, nebo že tam vznikly chyby v překladu (v textu jsou totiž i údaje, které naznačují polohu vně od Gibraltarského průlivu, kdežto dost teorií, jako právě tato, říká opak.

fotofotofoto

Možnost, že by Atlantida byla v Indii, vychází z určitého spojení Atlantidy s rájem (částečně i Biblický námět), místy se vyskytujícími vulkány a hlavně tím, že v Řecku si mysleli, že Atlantský oceán omývá všechny tři kontinenty, což by podle této teorie mohlo znamenat, že Platón myslel Atlantský oceán, ovšem jinde než ho dnes známe my. Navíc je zde velká plocha "potopené země", viz. mapka níže. ("Sunken" = potopené, propadlé a "Present" = nynější výškový stav) a na druhém obrázku červená kolečka jsou možná umístění Atlantidy v oblasti Indie.(Takřka až po Austrálii)

fotofoto

Jižní Amerika – Bolívie? (16°17'24.55"S, 63°35'19.15"W a Severní Andy - 5°39'0.00"N, 75°54'0.00"W)

V této teorii se přisuzuje Atlantida kultuře Mayů . Zemětřesení a povodně zde byly v datech, kdy se přibližně uvádí zánik Atlantidy a jsou tam i dnes. Dále se zde hodně bere na vědomí "spojení z pevninou", jak říká Platón ve svých spisech. Navíc po západním pobřeží Jižní Ameriky se tyčí pohoří Andes (Andy).

Atlantida v Antarktidě? (77°32'60.00"S, 166°24'0.00"E)

Myšlenky o případné poloze Atlantidy na Antarktidě, začaly pravděpodobně s nalezením Athanasiusovi Kircherovy mapy.

fotofoto

Ale o mapách bylo již napsáno v minulém článku, nemá smysl se opakovat. Podle všeho byla Antarktida objevena v roce 1773, kapitánem Jamesem Cookem. Jedním z hlavních důvodů pro existenci Atlantidy na Antarktidě je citování Platóna o velikosti Atlantidy. Platón řekl, že Atlantida byla velká jako Asie a Libye dohromady. Ovšem zde se vychází z toho, že v době Platónově bylo za Libyi brána Severní Afriky a Asie byla dnešní Střední východ. Na druhou stranu tento ostrov se nepotopil, pouze posunul (posuny kontinentů). Někdo na oplátku tvrdí, že posun byl před dobou ledovou a v té době mohl být klidně obýván. Možná, že vrstva ledu, která zabraňuje detailnějšímu prozkoumání povrchu je právě ta rouška tajemství, kterou na ní všichni vidí a doufají že tajemství je umístěno pod ledem.

Černé moře? (45°22'54.60"N, 36°41'34.41"E)

Teorie umístění u Černého moře (Black sea) vychází z toho, že Herkulovy sloupy (tedy Gibraltar) není Gibraltar, ale průliv buď u Mamarského moře, nebo u moře Azovy (Obojí spojeno s Černým mořem). Dále se zde vychází z podzemních proudů (Platón mluví o proudech i teplé vody, díky které mohou být zřízeny četné lázně). Možné umístění může být v Bosporském průlivu a zánik Atlantidy by byl totožný s propojením Středozemního a Černého moře. Dnes slané Černé moře bylo dříve sladkovodním jezerem. Důkazy o propojení (tedy smíchání sladké a slané vody) a hlavně fauny a flory, minerálů jsou důkazy, že toto spojení by mohlo být bráno jako zánik Atlantidy.

fotofoto

Thera/Thira - Kréta? (36°24'59.95"N, 25°26'30.53"E)

Než se rozepíšu o této teorii, jedná se o jeden a ten samý ostrov, ovšem jsou "možné" oba názvy, vycházejí z dřívějších dob, ovšem dají se pod těmito názvy najít. Důvody proč by tady mohla být Atlantida/Thera, je vulkanický ostrov a zhruba před 3500 lety byla znovu sopečná aktivita, která mimo jiné vyvolala vlnu tsunami ("Zničení, potopení Atlantidy"). Následky prý byly i na 70 mil(cca 110km) vzdálené Krétě. Další důvody? Díky horkému prameni (vlivem vzdálenosti k vulkánu) a "normálnímu" studenému pramenu vody a jejich následnému svedení do osad se velice přibližují k Platónově popisu Atlantidy. Platón zde popisuje pramen s teplou/horkou a studenou vodou, svedené do města (dále popisuje, že díky teplému pramenu bylo možné vybudovat dostatek lázní pro všechny vrstvy obyvatelstva). Také sedí popis vysokého kopce s chrámem na vršku, archeologicky bylo objeveno že části povrchu paláce na Theře byly z krystalinového kamene, který musel zářit. Zde se vědci přikláněli k Platónově popisu "zářil jako stříbro". Také vědci předpokládají, že zde bylo tsunami vícekrát/vícenásobné (zřejmě vzhledem k četnosti sopečné aktivity, zjišťované seizmicky a geologicky).Vědci (kteří věří že Atlantida byla na Théře/Krétě) se dělí na dvě skupiny. Jedna srovnává tsunami se zánikem mínojské kultury (kde figurují býci, lov býků atp., které i Platón zmiňuje ve svých spisech, taktéž díky kresbám nalezených na Krétě) a druzí kteří tvrdí, že mínojská civilizace zanikla až 200 let po erupci a následném tsunami).

fotofotofoto


Podobnost s větou "Terra Atlantis" od Jacka O'Neilla v díle 7x22 The Lost city, je zřejmě spíše náhodná, protože Daniel poté přeloží "Terra" jako Země)…(Satelitní snímek je z dnešní doby, to na východním pobřeží není Atlantida, ale letiště a letištní plocha.Třetí fotka znázorňuje staré vázy vylovené ze dna, pokryté popelem, často se uvádějí jako možné vázy z Atlantidy.

Další umístění?

Jak jsem již psal na začátku tématu, možných míst je spousta. Každopádně jsem nenašel žádnou zmínku o České Republice v rámci umístění bájné Atlantidy. Ale dále tu máme např. plošinu ve Velké Británii (autorem teorie a i knížky obhajujíce tuto teorii je Henry Ambrose- kniha "I foung Atlantis and Atlantean migrations by Hendy B. Ambrose")

Za předpokladu (a že je velmi pravděpodobný - i dle Platónových časových údajů), že Atlantida existovala před poslední dobou ledovou, tak níže je mapa tehdejších kontinentů, nezatopených oblastí apod.

fotofoto

Mapka umístění Atlantidy ve Středozemním moři u Malty.

Atlantida v dílech, filmech

Pomineme-li možnost, že samy Platónovy texty jsou vymyšleným dílem (teorie je, že tímto dílem vychvaloval Antickou dobu, kulturu, životní žebříčky lidí) a vezmeme-li v potaz to, o co se mohou čtenáři tohoto webu zajímat, musíme rozhodně zmínit několik filmů, seriálů atp.

Seriál StarGate Atlantis nepochybně vychází z legendy o Atlantidě. V seriálu bylo toto město domovem Antiků a bylo o mnoho vyspělejší než nejvyspělejší technologie ze Země. Podoba města nebyla příliš zachována, ovšem námět s potopením se nám tu objevuje.

MacGyver : Lost treasure of Atlantis ("MacGyver : Ztracený poklad Atlantidy") - MacGyver (kterého hraje Richard Dean Anderson) zde hledá společně se svým profesorem historie a mladou ženou legendární poklad Atlantidy.

Námět Atlantidy, nebo jen okrajové otření o tuto legendu je v dalších dílech, těžko se dají spočítat. Namátkou jen zmínit například román od Julese Verna : 20 000 mil pod mořem (Vingt mille lieues sous les mers / 20000 Leagues Under the Sea) a to konkrétně Kapitola IX (9), Potopená pevnina (A Lost Continent). V českém vydání z roku 1987 na str. 272. Pro zdatnější angličtináře zde.

Atlantida

Podle Platóna vládli na Atlantidě (a celkově celému ostrovu) potomci boha Poseidona. Ostrov byl nejvyšší na severu a svažoval se směrem k jihu, kde byla celkem rovina a orná půda. Na sever byly hory, na jihu země pozvolna klesala (na jihu byl i přístav). Mimo jiné zde byly jezera, řeky a již zmíněné dva prameny teplé a studené vody. Město bylo postaveno do kruhového tvaru (na některých obrázcích je zobrazováno spíše eliptického tvaru – jako elipsa). Byly zde tři vodní kanály stejného půdorysného tvaru jako tvar města (kruhový nebo eliptický). Město bylo protkáno uličkami, hlavní "ulice" jsou patrné z obrázků. Uprostřed paláců ve středu se tyčil chrám zasvěcený Poseidonovi (na Atlantidě vládli Poseidonovi potomci). Ostrov prý dával obyvatelstvu vše co potřebovali, samozřejmě dostatek potravin, nerostných surovin a jak zmiňuje Platón i "přírodního kamene na stavbu v barvě bílé, červené a černé". Celé město mělo prý překrásnou architekturu. Celkově mělo být město spojeno s mořem (prý zde vzkvétal obchod), protkáno ulicemi, vodními rozvody, mosty.

fotofotofoto


fotofoto

Zánik Atlantidy

Dle Platóna zavinila zánik Atlantidy nenasytnost lidí, kteří začali toužit po zlatu a majetku. A to včetně králů (potomků Poseidonových) i poddaných. Poté se Zeus (vládce bohů) rozhodl je zničit. Poté se Atlantida stala obětí katastrofy, zemětřesení a potopila se. Zemětřesení může být vyvoláno erupcí sopky pod hladinou a následně i vlnou tsunami (zatopení).

fotofoto

Poznámka autora:
Většina použitých údajů a faktů je složena z více zdrojů, jazyků, stránek. Zeměpisné souřadnice jsou jednoduše pře-kopírovatelné do různých programů, např.Google Earth. Pokud vám místy text připadá zmatený, zkuste číst pomaleji a chápat význam, nebo nadávejte na autora. Tento článek se spíše zabýval možným umístěním Atlantidy a vyjádřením domněnek a faktů k jednotlivým teoriím. Pro lepší pochopení si stačí přečíst Platónovy spisy, nejsou delší než dvě A4. Každá teorie má určitý podklad, něco popírá, něco dokazuje a účelem článku není rozhodnout, která je nejvěrohodnotnější. Kvůli velkému množství obrazového materiálu, vyhledávanému přes vyhledávače a mnohdy uváděného bez zdroje si autor nepřeje být s obrazovým materiálem spojován a nést za něj kredit. Autor se omlouvá za případné chyby a překlepy. Článek byl vytvořen pro server sga-project.com. Díky WiXovi za korekci, Saixovi a Hemimu za uveřejnění a pomoc s realizováním konečné podoby článku.

Použité odkazy:
http://www.wikipedia.cz
http://www.wikipedia.org
http://sweb.cz/sidonov/atlantida.htm
http://atlantis.haktanir.org (zkopírovány určité obrazové materiály)
http://jv.gilead.org.il
http://www.lost-civilizations.net
http://www.timeenoughforlove.org
http://www.esoterikha.com
http://images.google.com
http://google.com
http://forum.cari.com.my
http://www.atlan.org
http://www.pantheon.org/articles/a/atlantis.html
http://www.activemind.com/Mysterious/Toimages/atlantida-2/Atlantis/theories.html
http://www.plongeesout.com
http://www.crystalinks.com/ancient.html
http://www.goldenageproject.org.uk
Poděkování (Thanks to): NASA, Google

Autor si nepřeje jakékoliv kopírování bez uvedení, výše napsaných použitých odkazů.


Autorem článku je Jack_xy. Nepodařilo se poslat SQL dotaz do databáze.