FÓRUM SGA
Copyright info
SGA-Project novinky jsou copyrightem chráněný materiál a nesmí být dále kopírovány a šířeny bez písemného souhlasu SGA-Projectu a autora. Z novinek může být citováno, ale vždy uveďte SGA-Project jako zdroj včetně odkazu.

Obsahy epizod, review, Stargate Atlantis encyklopedie, informace o hercích, články, interview a cokoliv jiného, co můžete nalézt na tomto webu a není přisuzováno někomu jinému, je vlastnictvím SGA-Projectu a jeho autora (Miroslav Hesoun) a je copyrightem chráněný materiál. Všechna práva vyhrazena. Takovýto materiál nesmí být dále šířen jakýmkoli způsobem, v jakékoli podobě bez písemného souhlasu.

Prosím neodkazujte přímo naše soubory a nezobrazujte web ve framesetech na vlastních stránkách. Zcizování bandwidthe je přinejmenším považováno za nemorální počínání.

Tato stránka je fan site, nemáme žádné spojení se Stargate nebo MGM studiem.

Všechna kopírovací práva na obrázcích a jiném materiálu zde prezentovaném zůstávají vlastnictvým jejich právoplatných majitelů. V žádném případě záměrně neporušujeme jejich práva. TM & © Stargate, Stargate SG-1 a Stargate Atlantis jsou ochodní značkou Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

This site is a fan site, we have no connections with Stargate or the MGM studios. All copyrights on images and other materials presented here remain property of their respective owners. No infringement of rights is meant or implied. TM & © Stargate, Stargate SG-1 and Stargate Atlantis are trademarks of Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.Podrobnosti z právního hlediska

prohlášení pro dokumenty dostupné na těchto internetových stránkách

Máte oprávnění používat Dokumenty z těchto stránek (internetové stránky) za předpokladu, že (1) všechny kopie budou zahrnovat níže uvedenou doložku o autorských právech, (2) použití těchto Dokumentů z tohoto Serveru je určeno pouze pro informativní, nekomerční nebo osobní účely a tyto Dokumenty nebudou zkopírovány ani vystaveny v žádném síťovém počítači ani zobrazeny a/nebo vysílány v žádném druhu média a (3) obsah Dokumentů (text) nebude žádným způsobem upravován. Použití za jiným účelem je zakázáno.

Žádná loga, grafika či obrázky z jakékoli internetové stránky autora nesmí být bez výslovného souhlasu autora kopírovány ani rozšiřovány.

Autor a/nebo jeho spolupracovníci nezaručuje vhodnost informací obsažených v dokumentech ani souvisejících vyobrazení publikovaných na tomto serveru pro jakýkoli účel. Všechny tyto dokumenty a související vyobrazení jsou poskytovány "tak jak jsou" bez jakékoli záruky. Autor a/nebo jeho spolupracovníci se tímto zříká všech záruk a podmínek týkajících se těchto informací včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek vztahujících se k obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnických práv a neporušení smlouvy. Autor a/nebo jeho spolupracovníci není v žádném případě zodpovědný za žádné zvláštní, nepřímé či následné škody ani za žádné škody vzniklé následkem ztráty použitelnosti, dat nebo zisku, a to i v případě smluvního závazku, zanedbání či jiné protiprávní akce, ani za škody způsobené nebo související s používáním či výkonem informací dostupných na tomto serveru.

Dokumenty a související vyobrazení publikované na tomto serveru mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Do uvedených informací jsou pravidelně zanášeny změny.

Tento webserver je fan site. Tento server nemá žádné spojení se Stargate nebo Metro-Goldwyn-Mayer Studios. Všechna autorská práva na publikovaných fotografiích, hudebních souborech a/nebo jiných materiálech zůstávají vlastnictvým jejich právoplatných majitelů.

prohlášení pro dokumenty a služby dostupné na těchto internetových stránkách

Autor a/nebo jeho spolupracovníci není v žádném případě zodpovědný za žádné zvláštní, nepřímé či následné škody ani za žádné škody vzniklé následkem ztráty použitelnosti, dat nebo zisku, a to i v případě smluvního závazku, zanedbání či jiné protiprávní akce, ani za škody způsobené nebo související s používáním či výkonem dokumentů nebo informací nebo poskytnutím nebo neposkytnutím služeb dostupných na tomto serveru.

odkazy na servery třetích stran

Odkazy v této oblasti směřují mimo rámec stránek WWW autora. servery WWW, na které tyto odkazy směřují, nejsou kontrolovány autorem a autor nenese zodpovědnost za obsah žádného odkazovaného serveru WWW ani za žádný odkaz nacházející se na odkazovaném serveru WWW ani za žádné změny či aktualizace těchto serverů WWW. Autor vám poskytuje tyto odkazy pouze jako doplněk a zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že autor daný server WWW doporučuje či schvaluje.

doložka o autorských právech

Fotografie, hudba a názvy | Photography, music and names
TM & © 2005 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

České texty a české překlady | Czech texts and czech translations
Copyright © 2004-2008 Stargate Atlantis Project server (sga-project.com). Všechna práva jsou vyhrazena.

vyloučení spojitosti

Společnosti, organizace, produkty, osoby nebo události zde uváděné jako příklady jsou smyšlené.

Jakákoli spojitost s kteroukoli skutečnou společností, organizací, produktem, osobou či událostí není zamýšlená a nelze ji vyvozovat.

ochranné známky

Metro-Goldwyn-Mayer a Stargate jsou registrované značky nebo obchodní značky společnosti Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být registrovanými značkami nebo obchodními značkami jejich vlastníků.Poznámka: Tento dokument je platný ode dne jeho vydání. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Note: This document is valid from the date of publication. Information which is used in this document may be changed without warning.
Datum vydání tohoto dokumentu | Date of publication: pondělí, 22. srpna 2005 | 8/22/2005.
Revize dokumentu | Document revision: r02a02

Text on this document © 2005 michal zobec, lightning group. všechna práva jsou vyhrazena | all rights reserved.
Copyright © 2005 Stargate Atlantis Project server (SGA-PROJECT.COM). Všechna práva jsou vyhrazena.